Một người mất mạng vì cá độ bóng đá

Một người mất mạng vì cá độ bóng đá

Mâu thuẫn trong lúc chơi cá độ bóng đá, không tìm được tiếng nói chung nên một cuộc ẩu đả đã xảy ra.